Co to jest Ślub ?


Zespół na wesele"To jest coś takiego jak dziewczyna i chłopak związują się na zawsze, taką miłością, ale nie taką miłością, że człowiek całuje się, miłością inną, że oni będą razem, że oni nigdy nie będą dla siebie samotni - może czasami jak chłopak wyjedzie gdzieś i jak tak długo nie wraca z urlopu." - tak widzą ślub dzieci ;)

A czym jest Ślub naprawdę?

Ślub - wedle Wikipedii - http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alub - uroczystość świętowania zawarcia małżeństwa. W szerszym znaczeniu oznacza złożenie uroczystej przysięgi wobec bóstwa lub wybranej grupy ludzi. Dawniej przysięga polegała najczęściej na zobowiązaniu się do wykonania pewnych rzeczy (np. darowizny na rzecz konkretnego klasztoru czy kościoła), jeżeli zdarzy się to, czego oczekiwał, pragnął składający ślub. Wykonanie ślubu było sprawą honoru. W antropologii jest on jednym z ważniejszych rytuałów przejścia. Rytuały towarzyszące ślubom ulegały zmianom na przestrzeni wieków i były i są różne w różnych kulturach. U Słowian (przed wpływami chrześcijaństwa) jako forma zawarcia związku małżeńskiego funkcjonował rytuał zwany swaćbą.

Współcześnie ślub to uroczystość, podczas której przyszli małżonkowie obiecują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że nie opuszczą siebie aż do śmierci. Ślub może mieć charakter:

cywilny - zw. ślubem cywilnym, udzielany w urzędzie stanu cywilnego.

wyznaniowy - mający jednocześnie moc prawną lub też pozbawiony takiego następstwa.

W Polsce takim ślubem jest ślub kościelny (w Kościele katolickim zob. Sakrament Małżeństwa). Podstawowa forma zawarcia ślubu kościelnego odbywa się w kościele w obecności kapłana. W przypadku spełnienia wymagań określonych prawem, ślub kościelny wywiera skutki w sferze prawa cywilnego (ślub konkordatowy). Ślub może być zawarty jako "per procura", gdy uczestniczy w nim tylko jedna strona, zaś druga składa deklarację woli zawarcia związku małżeńskiego przez swego przedstawiciela. Przyszli małżonkowie składają podpisy na dokumentach ślubnych.